Üyelik Sözleşmesi

Amacı:
Bu sözleşme Devrem Benim ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) taraflar arasında, aşağıda detayları açıklanan koşullar okunarak Online Uzaktan Eğitim Hizmeti için imzalanmıştır.

Bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra son kullanıcı ürünleri kullanabilir ve/veya satın aldığı hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

Önemli! Satın aldığınız hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son kullanıcı bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma hükümlerinden haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğunu, anladığını ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde; hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron / senkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız.
Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Alınan hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai hakları Devrem Benim'e ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

KULLANICI Lisansı:
Devrem Benim'in içindeki sunumların, yazılımların, grafik kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların son kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:
Lisans hakkı, son kullanıcıya münhasıran eserin asenkron / senkron kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son kullanıcı eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI Hakları:
Satın alınan ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, Devrem Benim tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.
Devrem Benim ürüne ait bedelin tarafınızdan ödenip ödenmediğinin onaylanmasının ardından, sistem otomatik olarak panelinizi oluşturur ve paketlerinizi tanımlar.

Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde www.devrembenim.com/panel internet sayfasına bağlanarak, sistemde bulunan ve kendisinin kullanımına açılan eğitim materyallerini izleyebilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez devir edemez.

Kullanım Kısıtlamaları:
Videolar, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları Devrem Benim’e aittir.

Kullanıcı; videoları, sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Devrem Benim‘den izin almadan kullanamaz.
Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Devrem Benim’e ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.
Bu Senkron ve Asenkron Eğitimlerin içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal/cezai işlem başlatılacaktır.

Sözleşmenin Kabulü:
www.devrembenim.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız ve www.devrembenim.com Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir.

Sözleşme Konusu:
www.devrembenim.com sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden izlenebilecek ders videolarını satın alma hakkı sağlamasıdır.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme:
Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, www.devrembenim.com'da yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir.

İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır.

Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan www.devrembenim.com sorumlu değildir.

Online yapılan satın alma bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir.

Üye isterse Devrem Benim Yetkilisi‘nin banka hesabına sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir.

Kursiyer; alacağı eğitim ile ilgili (göreceği modüller, alacağı hizmetler) ödemelerini kredi kartı, havale, elden vb. yaptıktan sonra sözleşmenin esas unsurlarını tamamlamış olup, kabul etmiş sayılır.

Devrem Benim indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

Özel Hükümler:
a) Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir telefon numarası ile üye olur. Şifre için telefon numarası seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. SMS şifresini yanlış giren üye, sayfayı yenileyerek tekrardan şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifrenin seçimi sisteme ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. www.devrembenim.com şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
b) Kullanıcının üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için SMS kodunu doğru girmesi gereklidir. Bu işlem sisteme üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, bedelini ödediği servislere bağlı olarak sisteme giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.
c) Kullanıcı olma kişiseldir. Başkasına kiralanamaz, devredilemez ve kullandırılamaz.
d) Kullanıcı www.devrembenim.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde Devrem Benim tarafından istenilen gerekli bilgiler KULLANICI tarafından eksiksiz ve doğru olarak sisteme ve Devrem Benim‘e vermekle yükümlüdür. Kullanıcı bilgilerindeki kişisel bilgiler (adres, telefon vb.) gibi her türlü değişikliklerde Devrem Benim‘e bilgi vererek güncelleme yaptırmak zorundadır.
e) Kullanıcı www.devrembenim.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Devrem Benim‘e ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları videoların, sunumların ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
f) Kullanıcı verilerinin, www.devrembenim.com ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü www.pusulauzaktanegitim.com‘um sorumlu olmayacağını kabul eder.
g) Kullanıcı kurallara aykırı şartlara uygun olmayacak şekilde davrandığı takdirde www.devrembenim.com gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
h) Kullanıcı hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Devrem Benim'i sorumlu tutmayacağını kabul eder.
i) Kullanıcı site geneline zarar verecek veya www.devrembenim.com‘u başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici sosyal medya davranışı, iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.
j) Kullanıcı fikri ve sınai hukuka giren ve telifi Devrem‘de bulunan video dersleri ve canlı dersleri satın aldıktan sonra iade işlemi talebinde bulunamaz.
k) Kullanıcı, Devrem Benim asenkron/senkron (önceden hazırlanmış kayıtlı dersler) derslerden birini satın aldığında derslerin izlenebilmesi için gerekli internet bağlantısını sağlamalıdır.

Uygulanacak Hükümler:
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Malatya Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
Copyright © 2020 Devrem Benim Tüm hakları saklıdır.
Bu Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için info@devrembenim.com e-mail adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı:
Siz değerli müşterilerimizin özel bilgilerini korumak bizim için büyük önem taşır. Güvenli Soket Katmanı (SSL), bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlamak için tasarlanmış kriptolama protokolleri dahilindedir, lütfen aşağıdaki metni okuyunuz.

1. Bu sözleşme, kişisel bilgilerini veren sizler ve Türkiye'deki www.devrembenim.com arasındadır.
2. Bu website veya diğer medyalardan elde edilen kişisel bilgiler www.devrembenim.com tarafından, teklif, sunum, ürün ve servis sağlamak, diğer pazarlama ve satış aktiviteleri için kullanılacaktır.
3. Bu kişisel bilgiler www.devrembenim.com'a daha iyi ürün ve servis sağlamasında yardımcı olacaktır..
4. İstediğiniz ve talep ettiğiniz zaman, www.devrembenim.com'da ki bilgileriniz düzeltilebilir, size sunulabilir veya silinebilir (yasal gereklilik).

www.devrembenim.com'un kişisel bilgiler kullanımı yukarıdaki şartlarda olacaktır.